Partnerské školy

Základní škola a mateřská škola Bystřec, okres Ústí nad Orlicí



bystrec Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Obec Bystřec
WWW stránky: www.zsamsbystrec.estranky.cz
E-mail: zs@bystrec.cz
Telefon: + 420 465 642 634
Adresa: ZŠ a MŠ Bystřec 87, 561 54 Bystřec
Ředitel školy: Mgr. Eva Maňková
Vedoucí učitelka MŠ : Jana Vašíčková

Součásti školy:

  • Mateřská škola – 2 oddělení, provoz 6,30 - 16,00 h
  • Základní škola – 1. stupeň ZŠ (1. – 5. ročník)
  • Školní jídelna – školní a závodní stravování pro ZŠ i MŠ, cizí strávníky
  • Školní družina - 1 oddělení, provoz 11,45 - 15,00 h

Škola se nachází ve dvou budovách. Základní škola , školní družina a školní jídelna je ve staré budově čp. 87 a MŠ je v novější budově čp. 86. Základní škola v Bystřeci je málotřídní škola asi pro 100 žáků v 5 třídách s pěti ročníky. Jelikož poslední dobou je dětí méně, vyučuje se ve 4 třídách s pěti ročníky. První, třetí a pátý ročník vyučuje samostatně, spojeny jsou druhý a čtvrtý ročník. Právním subjektem je od 1.1.2003. V ZŠ jsou zaměstnány 4 učitelky a jedna vychovatelka ŠD.

Technicky je ZŠ dobře vybavena. Je také dostatečně zabezpečena moderními didaktickými pomůckami. V rámci projektu „Internet do škol“ (INDOŠ) je škola od září 2002 vybavena počítači propojenými do sítě. Všichni žáci i zaměstnanci mají neomezený přístup na internet. Pro výuku tělesné a sportovní výchovy využívá škola velkou tělocvičnu a místní hřiště. Školu navštěvují především děti z Bystřece. Rodiče a veřejnost vnímají školu jako centrum kulturního dění obce.

Základní škola a mateřská škola Verměřovice, okres Ústí nad Orlicí



vermerovice Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Obec Verměřovice
WWW stránky: www.vermerovice.cz
E-mail: zsvermerovice@lanskroun.cz
Telefon: + 420 465 642 679
Adresa: ZŠ a MŠ Verměřovivce 115, 561 52
Ředitel školy: Mgr. Zora Dvořáková


Součásti školy:

  • Mateřská škola – 1 oddělení, provoz 6,30 - 16,00 h
  • Základní škola – 1. stupeň ZŠ (1. – 5. ročník)
  • Školní jídelna – školní a závodní stravování pro ZŠ i MŠ
  • Školní družina - 1 oddělení, provoz 11,45 - 15,00 h