Vlastnosti I


dlouhý chybný krátký lehký malý
správný tenký těžký tlustý velký