Křížovka č.9 - Die Umwelt 1


Ovládání:

Do políček vpisuj pouze velká písmena. Pohyb mezi políčky je možný pomocí klávesy TAB, popřípadě myší. Pokud nebudeš znát příslušné slovíčko, odešli křížovku ke kontrole a program ti napoví správný výsledek. K návratu na křížovku používej tlačítko v prohlížeči, které slouží k přesunu o stránku zpět.


1. Prach:
2. Odpadky:
3. Životní prostředí :
4. Škodící životnímu prostředí:
5. Skládka odpadů:
6. Elektrárna:
7. Znečištění ovzduší:
8. Znečištění život. prostředí:
9. Hluk:
10. Neškodící život. prostředí:
11. Umírání lesů:
12. Ozónová díra: