Křížovka č.30 - Die Zahlwörter


Ovládání:

Do políček vpisuj pouze velká písmena. Pohyb mezi políčky je možný pomocí klávesy TAB, popřípadě myší. Pokud nebudeš znát příslušné slovíčko, odešli křížovku ke kontrole a program ti napoví správný výsledek. K návratu na křížovku používej tlačítko v prohlížeči, které slouží k přesunu o stránku zpět.

Mit dem Artikel (se členem).


1. Padesát:
2. Patnáct:
3. Sto:
4. Dvanáct:
5. Nula:
6. Devadesát:
7. Dvacetjedna:
8. Čtyři:
9. Sedmnáct:
10. Jedenáct:
11. Čtyřicet:
12. Šestnáct:
13. Sedmnáct: