Křížovka č.10 - Die Unterichsfächer


Ovládání:

Do políček vpisuj pouze velká písmena. Pohyb mezi políčky je možný pomocí klávesy TAB, popřípadě myší. Pokud nebudeš znát příslušné slovíčko, odešli křížovku ke kontrole a program ti napoví správný výsledek. K návratu na křížovku používej tlačítko v prohlížeči, které slouží k přesunu o stránku zpět.


1. Rozvrh hodin:
2. Němčina:
3. Přírodopis:
4. Hudební výchova:
5. Výtvarná výchova:
6. Matematika:
7. Dějepis:
8. Tělocvik:
9. Zeměpis:
10. Chemie:
11. Čeština:
12. Angličtina:
13. Vlastivěda: