Vlastnosti II


hranatý křivý kulatý ostrý plný
prázdný rovný široký tupý úzký