Křížovka č.19 - School subjects


Ovládání:

Do políček vpisuj pouze malá písmena. Pohyb mezi políčky je možný pomocí klávesy TAB, popřípadě myší. K návratu na křížovku používej tlačítko v prohlížeči, které slouží k přesunu o stránku zpět.


1. Chemie:
2. Čeština:
3. Dějepis:
4. Zeměpis:
5. Informatika:
6. Angličtina:
7. Matematika:
8. Hudební výchova:
9. Koníček:
10. Předmět:
11. Němčina:
12. Přírodověda:
13. Výtvarná výchova: